Úsáideoir:Marcas.oduinn/Foilsithe/Ainmfhocail 1d/OarS

Is sa chéad dhíochlaonadh a mbíonn an chuid is mó den ainmfhocail fhirinscneacha a chríochnaíonn ar chonsan leathan.

Sa ghinideach uatha, caolaítear an consan deiridh. Is ionann an gairmeach uatha agus an ginideach uatha. Is ionann an tabharthach uatha agus an t-ainmneach uatha.

Tá idir lag- is thréaniolraí ann sa díochlaonadh, agus foirm ar leith don ghairmeach.

Ginideach cuir in eagar

Is í saintréith ghinideach uatha an chéad dhíochlaonta ná go séimhítear é.

Athraítear gutaí áirithe mar a leanas de dheasca chaolú an chonsain deiridh:

Gairmeach cuir in eagar

Is é an chéad díochlaonadh an t-aonar amháin a bhfuil foirm ar leith aige don ghairmeach. Is ionann an uatha agus an ginideach uatha. Cruthaítear an t-iolra leis an bhfréamh leathan + a.

Lagiolraí cuir in eagar

Is í saintréith lagiolra ná gurb ionann an ginideach iolra agus an ainmneach uatha.

Tá dhá fhoirm ann d'ainmneacha lagiolra an chéad dhíochlaonta:

  • caolú na fréimhe leithne: bád, báid
  • iarmhír: + a: úll, úlla.

Is ionann an tabharthach iolra agus an t‑ainmneach iolra sa chaighdeán; san iarbhéarla agus roinnt canúintí, áfach, cruthaítear an ti leis an iarmhír -aibh, m.s. bádaibh, úllaibh.

Lagiolraí ar chonsan caol cuir in eagar

bád Uatha Iolra
Ainmneach bád báid
Gairmeach a bháid a bháda
Ginideach báid bád
Tabharthach bád báid
bádaibh

Maraon leis an nginideach uatha, aithrítear siolla deiridh -ch go -gh (neamhghlórach go glórach) i ndiaidh an chaolaithe.

marcach Uatha Iolra
Ainmneach marcach marcaigh
Gairmeach a mharcaigh a mharcacha
Ginideach marcaigh marcach
Tabharthach marcach marcaigh
marcachaibh

Lagiolra ar -a cuir in eagar

úll Uatha Iolra
Ainmneach úll úlla
Gairmeach a úill a úlla
Ginideach úill úll
Tabharthach úll úlla
úllaibh

Samplaí eile:

  • ceart, gu cirt, ai cearta, gi ceart
  • cleas, gu clis, ai cleasa, gi cleas

Tréaniolraí cuir in eagar

Is í saintréith tréaniolra ná gurb ionann an ginideach iolra agus an t‑ainmneach iolra, (ach amháin an tabharthach iolra canúnach ar -(a)ibh) .

Iarmhíreanna tréaniolra atá sa chéad dhíochlaonadh ná: -(a)í, -t(h)a,, -anna.

rós Uatha Iolra
Ainmneach rós rósanna
Gairmeach a róis a rósanna
Ginideach róis rósanna
Tabharthach rós rósanna
rósannaibh

Samplaí eile:


Tréaniolraí le coimriú an deiridh:


Tréaniolraí le coimriú an deiridh agus caolú na fréimhe:


Foirmeacha tréaniolra eile:

Naisc sheachtracha cuir in eagar

Féach freisin cuir in eagarCatagóir Aguisíní Gaeilge Ainmfhocail 1d