બિલાડો

Gúisearáitis

  Fuaimniú

  • IPA: //

  Ainmfhocal

બિલાડો (bilāḍo) fir. (2)

  1. Cat.